Styrelse

 

Rune Rinnan, Styrelseordförande

Född: 1958

Styrelseordförande sedan 2008, styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilekonom, Master of General Management

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i TC Connect AB, T Connect AS, Opplysningen AS samt styrelseledamot i Metrima AB, Wega Mining AS, Metallica Mining AS, Music on Demand Sweden AB och Wireless Matrix Inc.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RR Capital AS, TeleVenture Capital AS, TeleVenture Management, Wavetrain Systems AS, Helix AS, Franatech AS, BR Minerals AS, Kimberlitt AS, Natural Resource Group AS, Mandela Big Five AS, Condalign AS och Off Piste AS. Styrelseledamot i Initial Force AS, Boost Communication AS, One2Touch AS, BerGenBio AS, IceFrech AS, Applied Petroleum Technology AS och PolarSat Ltd

Övriga väsentliga uppdrag: Managing Partner i TeleVenture Capital, verkställande direktör för TeleVenture Management, verkställande direktör och Managing Partner i Norsk Innovasjonskapital

Antal aktier i Stockwik: Rune Rinnan äger RR Capital AS som äger Televenture Capital AS som i sin tur äger 91.940.656 aktier

Antal konvertibler i Stockwik: 0

Antal teckningsoptioner: 1.388.601

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare

 

 

Olof Nordberg

Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Stjärna Fyrkant Nordic AB 2005-2007 och styrelseordförande 2009-2010. Styrelseordförande i Diös Sundsvall II AB, Höga hus i Sundsvall AB, Vector ProBoat AB, AB 360 grader, Bengtsson och BAS AB samt styrelseledamot i Cariel. Delägare i Timba AS

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cloudberry of Scandinavia AB, Admit Ekonomi AB, Svenska Dagsresor AB, Jungfrusund Holding AB, Jungfrusunds Marina AB, Marna Development AB, Destination Ekerö AB, Fastighets AB Kajen, Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader AB, Jungfrusund Sjöstad AB, Ekeröfastigheter AB, Holding i Träkvista AB, Fastigheter i Träkvista AB, Fastighets AB Beståndet, Fastigheter i Närlunda AB, Fastighets AB Port Arthur, Port Arthur Holding AB, Ekerö Sjöstad AB, Music on Demand Sweden AB, Gällstaö Bryggan AB, Huaso Holdings AB samt styrelseledamot i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB, Gadd Digital Business Solutions AB, Säbyholm Intressenter AB, Ladza Holding AB och Ladza Förvaltning AB samt suppleant i Consumer Trading of Scandinavia AB

Övriga väsentliga uppdrag: Inga

Antal aktier i Stockwik: Olof Nordberg äger via Huaso Holdings (direkt och indirekt via Ladza Fastigheter), 305.862.911 aktier

Antal konvertibler i Stockwik: 0

Antal teckningsoptioner: 7.313.018

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, dock inte i förhållande till största aktieägare

 

Mathias Wiesel

Född: 1973

Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare arbetslivserfarenhet: Projektledare och strateg på Garbergs reklambyrå, manager på Ernst & Young Management Consulting/CGE&Y och analytiker på Braxton Associates (Sydney office)

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advisio AB samt styrelseledamot i Artvise Holding AB, Cariel Spirits AB, Merame AB, Haga Spiritus AB, MLNXT Stockholm AB, Artofus AB samt suppleant i Helenhibou AB

Övriga väsentliga uppdrag: Ägare till Merame AB samt delägare i Artofus AB och Advisio AB. Mathias är även Partner på Kungsgatan Financial Services samt VD på Artofus AB

Antal aktier i Stockwik: Mathias Wiesel äger via Advisio 147.394.082 aktier

Antal konvertibler i Stockwik: 0

Antal teckningsoptioner: 4.217.563

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare