Revisor

 

Magnus Brändström

Född 1962.

Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Huvudansvarig revisor Stockwik sedan 2015.