Presentationer

191114 Intervju Aktiedrottningen (text)

Intervju Aktiedrottningen 191114

 

 

 

 

 

 

 

 

191004 Intervju i EFN (video)

Stockwik EFN 191004

 

 

 

 

 

 

 

 

190909 Presentation från Aktiespararnas Aktiedagen (video)

David Andreasson Aktiedagen 190909