Presentationer

190909 Presentation från Aktiespararnas Aktiedagen

David Andreasson Aktiedagen 190909