MBF

MBF AB har sedan starten år 2002 inriktat sig på att till i första hand stat och kommun utföra entreprenadarbeten och byggservice. Företagets verksamhet sträcker sig från enklare arbeten till mer omfattande och komplexa och bedrivs alltid med hög kvalitet. Typiska arbeten som utförs är vattenskador, takarbeten, brandskador, markarbeten, stambyten, lokalanpassningar m.m. Arbeten utförs omkring och i lägenheter, skolor, sjukhus, ålderdomshem, kontorslokaler, laboratorier och fabriksmiljöer.

MBF