Ledning

 

David Andreasson

Född 1974.
VD sedan 2013.
Magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi.
Tidigare anställningar: ABG Sundal Collier, Erik Penser Bankaktiebolag, Swedbank.

Antal aktier i Stockwik: David Andreasson äger 100.000 aktier

Antal teckningsoptioner: LTI 2016/2019; 58.664, LTI 2019/2022; 64.000

Noll-sju-noll-tre-sex-åtta-tretton-nittionio
förnamn.efternamn till stockwik.se

 

Andreas Säfstrand

Född 1983.
Ekonomichef och bolagsjurist i Stockwik sedan 2014.
Jur. kand.
Tidigare anställningar: Advokatfirman DLA Piper.

Antal aktier i Stockwik: Andreas Säfstrand äger 38.303 aktier

Antal teckningsoptioner: LTI 2016/2019; 29.088, LTI 2016/2022 32.000