Ledning

 

David Andreasson

Född 1974.
VD sedan 2013.
Magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi.
Tidigare anställningar: ABG Sundal Collier, Erik Penser Bankaktiebolag, Swedbank.

Antal aktier i Stockwik: David Andreasson äger 39.786.890 aktier

Antal teckningsoptioner: 29.332.148

070-368 13 99
david.andreasson@stockwik.se

 

Andreas Säfstrand

Född 1983.
Ekonomichef och bolagsjurist i Stockwik sedan 2014.
Jur. kand.
Tidigare anställningar: Advokatfirman DLA Nordic KB.

Antal aktier i Stockwik: Andreas Säfstrand äger 18.353.279 aktier

Antal teckningsoptioner: 14.544.446