2019

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 1Q19 januari-mars

 

2018

Stockwik Förvaltning AB Bokslutskommuniké 4Q18 januari-december

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 3Q18 januari-september

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 2Q18 januari-juni

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 1Q18 januari-mars

 

2017

Stockwik Förvaltning AB Bokslutskommuniké 4Q17 januari-december

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 3Q17 januari-september

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 2Q17 januari-juni

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 1Q17 januari-mars

 

2016

Stockwik Förvaltning AB Bokslutskommuniké 4Q16 januari-december

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 3Q16 januari-september

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 2Q16 januari-juni

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 1Q16 januari-mars

 

2015

Stockwik Förvaltning AB Bokslutskommuniké 4Q15 januari-december

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 3Q15 januari-september

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 2Q15 januari-juni

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 1Q15 januari-mars

 

2014

Stockwik Förvaltning AB Bokslutskommuniké 4Q14 januari-december

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 3Q14 januari-september

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 2Q14 januari-juni

Stockwik Förvaltning AB Delårsrapport 1Q14 januari-mars

 

2013

Stockwik Förvaltning AB Bokslutskommuniké 4Q13 januari-december

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 3Q13 januari-september

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 2Q13 januari-juni

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 1Q13 januari-mars

 

2012

StjärnaFyrkant AB Bokslutskommuniké 4Q12 januari-december

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 3Q12 januari-september

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 2Q12 januari-juni

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 1Q12 januari-mars

 

2011

StjärnaFyrkant AB Bokslutskommuniké 4Q11 januari-december

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 3Q11 januari-september

StjärnaFyrkant AB Delårsrapport 2Q11 januari-juni

Mobyson AB Delårsrapport 1Q11 januari-mars

 

2010

Mobyson AB Bokslutskommuniké 4Q10 januari-december

Mobyson AB Delårsrapport 3Q10 januari-september

Mobyson AB Delårsrapport 2Q10 januari-juni

Mobyson AB Delårsrapport 1Q10 januari-mars

 

2009

Mobyson AB Bokslutskommuniké 4Q09 januari-december

Mobyson AB Delårsrapport 3Q09 januari-september

Mobyson AB Delårsrapport 2Q09 januari-juni

Mobyson AB Delårsrapport 1Q09 januari-mars