Kalendarium

 

Kommande rapporteringstillfällen för Stockwik

Kvartal 2 för 2019 presenteras den 30 augusti 2019 klockan 08:00.

Kvartal 3 för 2019 presenteras den 8 november 2019 klockan 08:00.

Kvartal 4 för 2019 presenteras den 14 februari 2020 klockan 08:00.

 

 

Årsstämma

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 är planerad till maj 2020.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ha begärt detta skriftligen hos styrelsen senast sju (7) veckor före årsstämman, d.v.s. i början av mars 2020.