Kalendarium

 

Kommande rapporteringstillfällen för Stockwik

Kvartal 1 för 2019 presenteras den 3 maj 2019 klockan 08:00.

Kvartal 2 för 2019 presenteras den 30 augusti 2019 klockan 08:00.

Kvartal 3 för 2019 presenteras den 8 november 2019 klockan 08:00.

Kvartal 4 för 2019 presenteras den 14 februari 2020 klockan 08:00.

 

 

Årsstämma

Årsstämma för räkenskapsåret 2018 är planerad till den 3 maj 2019.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ha begärt detta skriftligen hos styrelsen senast sju (7) veckor före årsstämman, d.v.s. 15 mars 2019.