2018

Stockwik, Kallelse till årsstämma

Stockwik, Fullständiga förslag till beslut 180406

Stockwik, Fullmaktsfomulär 7 54 a ABL 180406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 180406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 180406

Stockwik, Valberedningens motiverade yttrande 180406

Stockwik, Styrelsens redogörelse enligt 13 7 ABL 180406

PwC, Yttrande Styrelsens redogörelse kvittningsemission 180406

Stockwik, Styrelsens motiverade yttrande 19 22 ABL 180406

 

2017

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 170427

Stockwik, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 170117

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2017/2019 Långivare

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2017/2019 fd konvertibelinnehavare

 

2016

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 160427

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2016/2019 Långivare

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2016/2019

 

2015

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 150422

 

2014

Stockwik, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 141215

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 140424

 

2013

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid årsstämma 130425

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 131119

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 130920

 

2012

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid årsstämma 120425

 

2011

Mobyson, Protokoll fört vid årsstämma 110429

 

2010

Mobyson, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 101213

Mobyson, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 100707

Mobyson, Protokoll fört vid årsstämma 100429