2019

Stockwik, Fullmaktsfomulär 7 54 a ABL 190403

Stockwik, Kallelse till årsstämma 190403

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 190412

Stockwik, Styrelsens motiverade yttrande 19 22 ABL 190412

Stockwik, Valberedningens motiverade yttrande 190412

Stockwik, Fullständiga villkor för TO 2019 2022 Incitamentsprogram 190412

Stockwik, Fullständiga förslag till beslut 190412

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 190412

Stockwik, Bolagsstyrningsrapport 2018

PwC, Uttalande i särskilt yttrande efter lagstadgad granskning av Bolagsstyrningsrapport 2018

Stockwik Årsredovisning 2018

 

Stockwik, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 190114

 

2018

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 180427

 

2017

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 170427

Stockwik, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 170117

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2017/2019 Långivare

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2017/2019 fd konvertibelinnehavare

 

2016

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 160427

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2016/2019 Långivare

Stockwik, Fullständiga villkor TO 2016/2019

 

2015

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 150422

 

2014

Stockwik, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 141215

Stockwik, Protokoll fört vid årsstämma 140424

 

2013

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid årsstämma 130425

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 131119

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 130920

 

2012

StjärnaFyrkant, Protokoll fört vid årsstämma 120425

 

2011

Mobyson, Protokoll fört vid årsstämma 110429

 

2010

Mobyson, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 101213

Mobyson, Protokoll fört vid extra bolagsstämma 100707

Mobyson, Protokoll fört vid årsstämma 100429