BergFast

BergFast VW Caddy

Verksamheten i BergFast omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Utöver detta förekommer såväl mindre, kompletterande markarbeten som större mer omfattande anläggningsarbeten. Arbetena utförs främst i Stockholmsområdet. BergFast bedriver en stabil verksamhet gentemot en etablerad kundbas och som ett resultat uppvisar bolaget god lönsamhet.

BergFast