Stockwikaktien

Stockwiks aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.