Stockwiks 10 största ägare per 30 september 2018

Stockwik 180930