Stockwiks 10 största ägare per 31 december 2017

Stockwik 171231