Stockwiks 10 största ägare per sista oktober 2019

Stockwik 191031