AFF

AFF snöröjning

AFF:s verksamhet omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Utöver detta arbetar AFF med teknisk förvaltning. Arbetena utförs i Nackaområdet. AFF bedriver en stabil verksamhet gentemot en etablerad kundbas.

AFF