core_values_webb_400pxStockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper;

Rätt företag, rätt människor, rätt värderingar.

Stockwiks aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

 

 

 

info@stockwik.se

Organisationsnummer: 556294-7845

Säte: Länsäte Stockholm, kommunsäte Täby

Post- och besöksadress: Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby